Barcelona, 26 - 27 June / 2015

Location

University and Conference Map

FIB

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Campus Nord

C/Jordi Girona Salgado, 1-3

08034 Barcelona, España